Zasilacz diodowy typu PD 24V DC

Zasilacz diodowy typu PD jest źródłem prądu stałego. Przeznaczony jest do zasilania odbiorników prądu stałego.

Kategoria:

BUDOWA

Zasilacze typu PD przeznaczone są do zainstalowania na stałe w pomieszczeniach wolnych od żrących wyziewów. Urządzenie powinno być ustawione z dala od źródeł ciepła oraz tak aby obieg powietrza chłodzącego nie był utrudniony.

Zasilacze są montowane w ażurowej obudowie metalowej dla zapewnienia dobrego chłodzeni. Wyposażone są w przewód z wtyczką do zasilania napięciem trójfazowym oraz przewody odbiorcze lub gniazdo. Zasilacz diodowy składa się z transformatora trójfazowego zasilającego układ prostowniczy. Obwód zasilania zabezpieczony jest wyłącznikiem nadprądowym zwłocznym. Mostek prostowniczy chłodzony jest powietrzem. W celu zabezpieczenia transformatora i układu prostowniczego przed przegrzaniem  zastosowano wyłączniki termiczne sterujące głównym stycznikiem. Włączania zasilacza realizowane jest wyłącznikiem głównym dwustopniowo dla zapewnienia łagodnego załączania transformatora toroidalnego.

Zasilacz przedstawiony na zdjęciu służy do zasilania wózka koszowego poruszającego się na hali.  Wózek może być zasilany zamiennie z baterii lub z sieci.

Shopping Cart