Przekształtniki tyrystorowe typu PT

Kategoria:

PRZEZNACZENIE

Przekształtniki tyrystorowe typu PT są źródłem prądu stałego. Przeznaczone są do ładowania baterii akumulatorów ołowiowych .

 

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Przekształtniki tyrystorowe typu PT wyposażone są w układ elektroniczny zapewniający bezobsługową pracę urządzenia. Odpowiednia konstrukcja układu sterowania umożliwia ładowanie baterii akumulatorów wg przebiegu charakterystyki stałoprądowej Ładowanie wg powyższej charakterystyki odbywa się stałym prądem do chwili osiągnięcia napięcia 2,4 V/ogniwo (tzw. napięcia gazowania). Po osiągnięciu tego napięcia  następuje automatyczne wyłączenie prostownika.

 

BUDOWA

Przekształtniki typu PT przeznaczone są do zainstalowania na stałe w pomieszczeniach wolnych od żrących wyziewów. Urządzenie powinno być ustawione z dala od źródeł ciepła oraz tak aby obieg powietrza chłodzącego nie był utrudniony.

Przekształtniki są montowane w obudowie metalowej pokrytej lakierem. Wyposażone są w przewód z wtyczką do zasilania napięciem trójfazowym oraz  zaciski odbiorcze.

Przed podłączeniem prostownika należy sprawdzić kolejność faz w gnieździe trójfazowym. W przypadku nieprawidłowej kolejności  faz prostownik nie będzie miał mocy, nie osiągnie odpowiedniego napięcia,  może „buczyć i warczeć” transformator.

Shopping Cart