Przekształtniki tyrystorowe typu PT

Kategoria:

Przekształtniki tyrystorowe typu PT są źródłem prądu stałego przeznaczone do zasilania urządzeń, ładowania akumulatorów lub rozruchu silników spalinowych. Mogą być również stosowane do zasilania innych odbiorników o podobnym charakterze obciążenia.

BUDOWA

Przekształtniki typu PT przeznaczone są do zainstalowania na stałe w pomieszczeniach wolnych od żrących wyziewów. Urządzenie powinno być ustawione z dala od źródeł ciepła oraz tak aby obieg powietrza chłodzącego nie był utrudniony.

Przekształtniki są montowane w obudowie o konstrukcji metalowej na kołach pneumatycznych, jednej parze skrętnej, ściany wykonane są z perforowanej blachy malowanej farbą proszkową zapewniającej dobry dostęp do wykonywania czynności konserwacyjnych. Wyposażone są w  układ prostujący tyrystorowy oraz dwie pary przewodów odbiorczych. Transformator trójfazowy chłodzony jest powietrzem w obiegu naturalnym. Radiatory tyrystorów chłodzone są powietrzem wymuszonym przez wentylatory włączane automatycznie po osiągnięciu temperatury ok. 60ºC.  Zasilenie realizowane jest przez podłączenie sieci trójfazowej do wtyku umieszczonego na płycie czołowej przekształtnika. Przewody odbiorcze zakończone wtykami są umieszczono na bocznej ścianie. Jedna para służy do ładowania lub do zasilania urządzeń pokładowych czołgu, druga para przewodów razem z pierwszą służy do uruchamiania silnika. Na przeciwległej ścianie znajduje się gniazdo 230VAC zabezpieczonej bezpiecznikiem C10A. Na przedniej ścianie znajduje się panel sterujący Rys.2. Na górnej płycie znajduje się kontrolka włączenia przekształtnika oraz przycisk wyłącznika awaryjnego z czerwoną kontrolką wyłączenia awaryjnego.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

 

DANE TECHNICZNE Jedn PT- 30/450
Znamionowe napięcie zasilania VAC 3×400
Znamionowy prąd zasilania A 3×25/chwilowy 45A
Zabezpieczenie sieci A 3 x 63A
Dopuszczalne wahania nap. zasilania % ± 10
Częstotliwość napięcia zasilania Hz 50
Współczynnik mocy cosj 0,76
Sprawność % 80
Znamionowe napięcie wyprostowane VDC do 30A
Znamionowy prąd A 450
Chwilowy prąd rozruchowy A Do 1500A
Temperatura otoczenia oC -10÷ +35
Klasa izolacji H
Stopień ochrony IP IP21
Klasa ochrony przeciwporażeniowej I
Dodatkowa ochrona p. porażeniowa uziemienie
Wymiary: szer./głęb./wys. -mm- 1150x700x700
Masa -kg- ~ 330

 

Shopping Cart