Przekształtnik diodowy typu PD60/300

Przekształtnik diodowy typu PD60/300 jest źródłem prądu stałego. Przeznaczony jest do zasilania odbiorników prądu stałego np. trolejbusów w zajezdni na myjni (napięcie 60VDC natężenia 300A).

Przekształtniki typu PD przeznaczone są do zainstalowania na stałe w pomieszczeniach wolnych od żrących wyziewów. Urządzenie powinno być ustawione z dala od źródeł ciepła oraz tak aby obieg powietrza chłodzącego nie był utrudniony.

Kategoria:

Przekształtniki są montowane w ażurowej obudowie metalowej dla zapewnienia dobrego chłodzeni. Wyposażone są w przewód z wtyczką do zasilania napięciem trójfazowym oraz przewody odbiorcze. Przekształtnik diodowy składa się z transformatora trójfazowego zasilającego układ prostowniczy. Obwód zasilania zabezpieczony jest wyłącznikiem nadprądowym zwłocznym, natomiast obwód odbiorczy zabezpieczony jest bezpiecznikami topikowymi. Mostek prostowniczy chłodzony jest powietrzem wymuszonym przez wentylator. W celu zabezpieczenia transformatora i układu prostowniczego przed przegrzaniem  zastosowano wyłączniki termiczne sterujące głównym stycznikiem. Włączania prostownika realizowane jest wyłącznikiem głównym dwustopniowo dla zapewnienia łagodnego załączania transformatora toroidalnego.

OBSŁUGA PRZEKSZTAŁTNIKA

Przed podłączeniem przekształtnika do sieci należy sprawdzić czy „Wyłącznik główny” , znajdujący się na płycie czołowej, ustawiony jest w pozycji „Wyłączone”, a następnie:

  • podłączyć urządzenie do sieci trójfazowej (3×400 V) zabezpieczonej bezpiecznikiem C32A,
  • przewody wyjściowe powinny być trwale połączone z układem odbiorczym,
  • włączyć urządzenie wyłącznikiem głównym w pozycję „Włączone”
  • wcisnąć przycisk „Stycznika” i niezwłocznie
  • włączyć wyłącznik „Startu„ przekręcając dwukrotnie w pozycję „Start” i „Praca”.

W przypadku wyłączenia prostownika z powodu przegrzania, co sygnalizowane jest lampkami kontrolnymi należy:

  • przełączyć wyłącznik „Startu” w pozycję „0”
  • wcisnąć przycisk „Stycznika” i niezwłocznie
  • włączyć wyłącznik „Startu„ przekręcając dwukrotnie w pozycję „Start” i „Praca”.

 

Shopping Cart