Przekształtnik diodowy typu PD300-1800

Przekształtniki diodowe typu PD są źródłem prądu stałego przeznaczone do zasilania urządzeń, ładowania akumulatorów lub rozruchu silników spalinowych. Mogą być również stosowane do zasilania innych odbiorników o podobnym charakterze obciążenia.

Przekształtniki typu PD przeznaczone są do zainstalowania na stałe w pomieszczeniach wolnych od żrących wyziewów. Urządzenie powinno być ustawione z dala od źródeł ciepła oraz tak aby obieg powietrza chłodzącego nie był utrudniony.

Kategoria:

Przekształtniki są montowane w obudowie o konstrukcji metalowej, ściany wykonane są z perforowanych blach ocynkowanych lub malowanych lakierem zapewniające dobry dostęp do wykonywania czynności konserwacyjnych. Wyposażone są w skrzynkę do zasilania napięciem trójfazowym oraz zaciski odbiorcze. Chłodzone są powietrzem wymuszonym lub naturalne. Przewody: zasilający umieszczono na bocznej ścianie obok wyłącznika głównego , a odbiorcze „+” i „-” umieszczone są na przedniej ścianie urządzenia. Na przedniej ścianie znajduje się również panel sterujący

UKŁAD ELEKTRYCZNY

Obwód zasilania przekształtnika składa się ze skrzynki z zaciskami i wyłącznika głównego umieszczonego na bocznej ścianie prostownika., stycznika pomocniczego i stycznika głównego

Obwód energetyczny składa się z transformatora trójfazowego TR połączonego w układzie Yyy z prostownikiem 6-diodowym. Moduł prostownikowy chłodzony jest powietrzem. Celem zabezpieczenia diod, rezystorów oraz transformatora przed nadmiernym przegrzaniem zastosowano wyłączniki termiczne. Przekroczenie dopuszczalnej temperatury sygnalizowane jest kontrolką to1 , lub to2  i powoduje wyłączenie przekształtnika . Sygnalizacja rodzaju wyłączenia z powodu przegrzania jest możliwa po powtórnym wciśnięciu włącznika W1. Zapala się wówczas odpowiednia neonówka to wskazująca na miejsce  przegrzania.

Napięcia Uo są napięciami jałowymi prądu stałego na wyjściu z przekształtnika.

I – śred. oznacza połączenie trzech z sześciu diod prostowniczych.

Włączenie przekształtnika diodowego odbywa się włącznikiem głównym WG. W pozycji I następuje załączenie zasilania urządzenia. Następnie należy przycisnąć przycisk W1 (nastąpi wstępne włączenie transformatora przez rezystory) i po 1 – 2 sekundach wciśnięcie przycisku W2. Co spowoduje włączenie stycznika głównego zasilającego transformator. W przypadku konieczności wyłączenia prostownika należy wcisnąć przycisk STOP.

Awaryjne wyłączenie urządzenia można przeprowadzić za pomocą „Awaryjnego STOPU” zamocowanego do wierzchu obudowy prostownika.

Przekształtnik diodowy jest urządzeniem zakwalifikowanym do klasy I i wymaga uziemienia. Obudowa spełnia wymagania ochrony przed przedostaniem się do wnętrza ciał stałych i wody w stopniu IP-21

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE Jedn PD- 1800
Znamionowe napięcie zasilania VAC 3×400
Znamionowy prąd zasilania A 3×350
Zabezpieczenie sieci A 3 x300A
Dopuszczalne wahania nap. zasilania % ± 10
Częstotliwość napięcia zasilania Hz 50
Współczynnik mocy cosj 0,76
Sprawność % 80
Znamionowe napięcie wyprostowane VDC 40-300
Znamionowy prąd A do 1800A
Temperatura otoczenia oC -10÷ +35
Klasa izolacji H
Stopień ochrony IP IP21
Klasa ochrony przeciwporażeniowej I
Wymiary: szer./głęb./wys. -mm- 1200x800x800
Masa -kg- 600

 

Shopping Cart