Nowości

 

STEROWNIK do zgrzewarki SZ-12/40

 

Sterownik mikroprocesorowy do zgrzewarek nożnych i pneumatycznych

Posiada dwuwierszowy wyświetlacz alfanumeryczny pozwalający na ustawianie

- 16 programów zgrzewania

- mocy transformatora płynnie od 5 do 100%

- czasu zgrzewania i przerwy z dokładnością do 0,01 sek.

- zgrzewania dwuimpulsowego (np. dla ocynku lub wygrzewania po zgrzaniu),

- łagodne włączanie transformatora,

- czasu włączania procesu zgrzewania, czasu trwania zgrzewu i czasu trzymania po zgrzewie,

- 4 wyjścia programowalne indywidualnie co do chwili włączenia i czasu trwania, np. siłownikami pneumatycznymi.

Na życzenie klienta można zaprogramować pracę powtarzalną cyklu.

 

Posiadamy również prostszy sterownik tylko do zgrzewarek nożnych z programowanym jednym cyklem zgrzewania.