PD 80/90

Email
Przekształtniki diodowe typu "PD" 12 - 24 - 36 - 48 -80 V przeznaczone są do samoczynnego ładowania baterii akumulatorów ołowiowych w pojazdach o napędzie elektrycznym (wózki widłowe, wózki platformowe etc.).
Szczegóły produktu

 

PRZEZNACZENIE

Przekształtnik diodowy PD80/90 jest źródłem prądu stałego przeznaczony do samoczynnego ładowania baterii akumulatorów ołowiowych w pojazdach o napędzie elektrycznym zgodnie z normą PN-90 E-83007. Wyposażony jest w układ elektroniczny zapewniający bezobsługową pracę urządzenia. Odpowiednia konstrukcja transformatora umożliwia uzyskanie prawidłowego przebiegu prądu ładowania baterii akumulatorów wg charakterystyki „WOWa” lub "Wa" (zależnie od mocy prostownika i ilości zastosowanych styczników). Ponadto dużym udogodnieniem w użytkowaniu przekształtników dużej mocy jest dwustopniowe zasilenie baterii. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy bateria akumulatorów rozładowana jest bardzo nisko.

BUDOWA

Przekształtnik PD80/90 przeznaczony jest do zainstalowania na stałe w pomieszczeniach wolnych od żrących wyziewów. Urządzenie powinno być ustawione z dala od źródeł ciepła oraz tak aby obieg powietrza chłodzącego nie był utrudniony.

Przekształtniki są montowane w obudowie metalowej pokrytej lakierem proszkowym. Wyposażone są w wyłączniki nadprądowe po stronie zasilania jak i odbioru. oraz w przewód z wtyczką do zasilania napięciem trójfazowym i przewody odbiorcze..

Za dopłatą prostownik może być wyposażony w układ mikroprocesorowy z wyświetlaczem cyfrowym wskazującym w trakcie pracy napięcie/ogniwo i prąd ładowania oraz ilość "władowanych" amperogodzin.

OBSŁUGA PRZEKSZTAŁTNIKA

Przebieg ładowania jest następujący. Na płycie czołowej świeci się lampka opatrzona napisem „I FAZA ŁADOWANIA”. Oznacza to, iż napięcie ładowanej baterii jest niższe niż 2 V/ogniwo. Wówczas bateria zasilana jest pierwszym ograniczającym prąd stopniem zasilania. Rozwiązanie to skutecznie chroni baterię przed nadmiernym niepożądanym przyrostem temperatury, a także zwiększonym poborem z sieci zasilającej.

Po uzyskaniu przez baterię napięcia wyższego niż 2 V/ogniwo bateria ładowana jest prądem docelowym. Stan ten sygnalizuje lampka „II FAZA ŁADOWANIA”.

Po osiągnięciu przez ładowaną baterię (co trwa najczęściej kilka godzin) napięcia 2,4 V/ogniwo (napięcie gazowania), następuje odmierzenie czasu jaki pozostał do końca ładowania. Czas ten wynosi około 4 godziny. Jednocześnie zapala się lampka „III FAZA ŁADOWANIA”.

Po zakończeniu III fazy ładowania lub po osiągnięciu wcześniej napięcia baterii 2,76V/ogniwo następuje wyłączenie urządzenia, co zasygnalizuje lampka opatrzona napisem „KONIEC ŁADOWANIA”. Od tej chwili przekształtnik wraz z podłączoną baterią przechodzi w funkcję „CZUWANIA”. Oznacza to, że gdy napięcie baterii akumulatorów spadnie poniżej 2,1 V/.ogniwo urządzenie włączy się by po chwili znów się wyłączyć. Powyższe cykle występujące po zakończeniu ładowania, dają możliwość utrzymania baterii w stanie pełnego naładowania przez dłuższy czas, przy jednoczesnej ochronie przed przeładowaniem.

Poniżej lampek sygnalizacyjnych poszczególnych faz ładowania umieszczona jest lampka opisana jako „Ładowanie”. Brak świecenia się w/w lampki oznacza przerwę w obwodzie ładowania (wyłączony bezpiecznik, brak kontaktu we wtyczce łączącej baterię, uszkodzoną baterię) lub koniec ładowania.

Za dopłatą prostownik może być wyposażony w

  • układ mikroprocesorowy z wyświetlaczem cyfrowym wskazującym w trakcie pracy napięcie/ogniwo, prąd ładowania i ilość „władowanych” Ah.

  • we wtyczkę do akumulatora lub w drugi stycznik.

 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Jednostki

PD-80/90

Znamionowe napięcie zasilania

V

3x400

Znamionowy prąd zasilania

A

3x14

Dopuszczalne wahania nap. zasilania

%

 5

Częstotliwość napięcia zasilania

Hz

50

Współczynnik mocy cos

 

0,76

Sprawność

%

87

Znamionowe napięcie wyprostowane

V

80

Znamionowy prąd obciążenia

A

90

Napięcie stanu jałowego

V

113

Liczba ładowanych ogniw

Szt

40

Pojemność ładowanej baterii*

Ah

520 - 700

Czas ładowania

Godz

8 - 10

Temperatura otoczenia

oC

-10 +35

Klasa izolacji

 

H

Stopień ochrony

 

IP20

Klasa ochrony przeciwporażeniowej

 

I

Dodatkowa ochrona p.porażeniowa

 

zerowanie

Wymiary: szer./głęb./wys.

mm-

500 x 450 x 300

Masa

-kg-

50

* Podane pojemności ładowanych baterii są orientacyjne. Należy się kierować parametrami ładowania podawanymi przez producenta baterii.

 

Warunki gwarancji

Producent udziela gwarancji na sprawną pracę sprzętu w okresie 24 miesięcy